Chức năng nhiệm vụ

Vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam
Đăng ngày 20/06/2014
"Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp [...]
Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Dương
Đăng ngày 20/06/2014
Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Dương
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
Đăng ngày 19/06/2014
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban