Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Kế hoạch phối hợp số 03/KHPH/LĐLĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2019_Phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ công nhân lao động nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 31/12/2019 Phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ công nhân lao động nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Tải về
Kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ ngày 25/12/2019_Tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" cấp tỉnh năm 2020 26/12/2019 Kế hoạch Chương trình "Tết sum vầy" cấp tỉnh năm 2020 Tải về
Hướng dẫn số 08/KH-LĐLĐ ngày 05/12/2019_Xét khen thưởng năm 2019 26/12/2019 Xét khen thưởng năm 2019 Tải về
Công văn số: 397/LĐLĐ ngày 12/12/2019 V/v hưởng ứng Cuộc thi viết "Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam" 12/12/2019 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam" Tải về
Kế hoạch số 48/KH-LĐLĐ ngày 29/10/2019_Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 29/10/2019 Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Tải về
Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2019_V/v khen thưởng 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn 12/12/2019 khen thưởng 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn (Kèm theo file word các biểu mẫu) Tải về
Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ ngày 6/9/2019_Tổ chức "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 06/09/2019 Kế hoạch Tổ chức "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Tải về
Công văn số 385 _ V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2024 28/11/2019 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2024 Tải về
Biểu mẫu đánh giá phân loại CBCCVC năm 2019 26/11/2019 Biểu mẫu đánh giá phân loại CBCCVC năm 2019 Tải về
Công văn số 1859 - CV/BTGTU _ V/v gửi Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương. 21/11/2019 V/v gửi Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Tải về
Dự thảo Bộ luật Lao động (Sửa đổi)
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn