Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Bình Dương - Hệ thống văn bản


Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Thư cảm ơn của BTV LĐLĐ tỉnh gửi các CĐCS đóng góp ủng hộ gia đình nạn nhân Nguyễn Khắc Long 02/08/2018 Thư cảm ơn của BTV LĐLĐ tỉnh gửi các CĐCS đóng góp ủng hộ gia đình nạn nhân Nguyễn Khắc Long Tải về
Công văn 248/LĐLĐ ngày 30/7/2018_Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 30/07/2018 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Tải về
Công văn 110/LĐLĐ ngày 10/5/2018_Hướng dẫn chủ đề hoạt động công tác Dân số - Gia đình - trẻ em năm 2018 06/07/2018 Hướng dẫn chủ đề hoạt động công tác Dân số - Gia đình - trẻ em năm 2018 Tải về
Công văn 110/LĐLĐ ngày 6/4/2018_Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 06/07/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 Tải về
Công văn 228/LĐLĐ ngày 2/7/2018_Thông báo giảm giá dịch vụ chăm sóc SKSS của Hội KHHGĐ tỉnh Bình Dương 06/07/2018 Thông báo giảm giá dịch vụ chăm sóc SKSS của Hội KHHGĐ tỉnh Bình Dương Tải về
Kế hoạch 31/KH–LĐLĐ ngày 20/6/2018_Tổ chức Giải cầu lông - bóng bàn CNVCLĐ tỉnh Bình Dương 2018. 25/06/2018 Tổ chức Giải cầu lông - bóng bàn CNVCLĐ tỉnh Bình Dương 2018. Tải về
Kế hoạch 30/KH–LĐLĐ ngày 18/6/2018_Thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 19/06/2018 Thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tải về
Thư cảm ơn. 18/06/2018 Thư cảm ơn. Tải về
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 08/06/2018 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN Tải về
Công văn 170/LĐLĐ ngày 23/5/2018_Tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh Bình Dương năm 2018. 29/05/2018 Tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh Bình Dương năm 2018. Tải về
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn