Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Quyết định 63/LĐLĐ ngày 10/5/2019_Về việc thành lập đường dây nóng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng về quan hệ lao động của tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Dương 14/05/2019 Về việc thành lập đường dây nóng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng về quan hệ lao động của tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Dương Tải về
Biểu mẫu báo cáo 6 tháng năm 2019 10/05/2019 Biểu mẫu báo cáo 6 tháng năm 2019 Tải về
Công văn 140/LĐLĐ ngày 25/4/2019_Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc 25/04/2019 Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tá đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí " lần thứ 2 Tải về
Công văn 135/LĐLĐ ngày 25/4/2019_Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2019). 25/04/2019 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2019). Tải về
Hướng dẫn 59/BTGTU ngày 17/4/2019_Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2019). 25/04/2019 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2019). Tải về
Công văn 132/LĐLĐ ngày 22/4/2019_Hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 22/04/2019 Hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 Tải về
Công văn 131/LĐLĐ ngày 22/4/2019_Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" 22/04/2019 Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" Tải về
Công văn 118/LĐLĐ ngày 11/4/2019_Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh dịp giỗ tổ Hùng Vương; Lễ 30/4 và 1.5 12/04/2019 Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh dịp giỗ tổ Hùng Vương; Lễ 30/4 và 1.5 Tải về
Công văn 140/LĐLĐ ngày 08/04/2019 _Tham gia chương trình "Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, laoo động kỹ thuật cao năm 2019" 09/04/2019 Tham gia chương trình "Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, laoo động kỹ thuật cao năm 2019" Tải về
Công văn 107/LĐLĐ ngày 03/04/2019_Tham dự giải bóng đá thành phố mới Bình Dương năm 2019 08/04/2019 Tham dự giải bóng đá thành phố mới Bình Dương năm 2019 Tải về
Dự thảo Bộ luật Lao động (Sửa đổi)
thang cong nhan
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn