Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Công văn 164/LĐLĐ ngày 23/5/2018_Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 24/05/2018 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tải về
Công văn 165/LĐLĐ ngày 23/5/2018_Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018. 24/05/2018 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018. Tải về
Hướng dẫn 02/HD-LĐLĐ ngày 23/5/2018_Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) 24/05/2018 Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) Tải về
Công văn 145/LĐLĐ ngày 10/5/2018_gửi báo cáo, phụ lục thống kê UBKT 6 tháng đầu năm 2018 21/05/2018 Gửi báo cáo, phụ lục thống kê UBKT 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
Công văn 142/LĐLĐ ngày 08/5/2018_Tham dự giải bóng đá thành phố mới Bình Dương cúp Becamex IDC năm 2018 21/05/2018 Tham dự giải bóng đá thành phố mới Bình Dương cúp Becamex IDC năm 2018 Tải về
Kế hoạch 23A/KH–LĐLĐ ngày 2/4/2018_Thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới” 24/04/2018 Thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới” Tải về
Công văn 127/LĐLĐ ngày 24/4/2018_Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương. 24/04/2018 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương. Tải về
Kế hoạch 01/KHPH-LĐLĐ-TĐ ngày 05/4/2018_Tổ chức Lễ phát động tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tuần lễ Tháng thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương năm 2018. 20/04/2018 Tổ chức Lễ phát động tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tuần lễ Tháng thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương năm 2018. Tải về
Công văn 107/LĐLĐ ngày 05/4/2018_Vận động ủng hộ Chương trình “Tập sách yêu thương” 16/04/2018 Vận động ủng hộ Chương trình “Tập sách yêu thương” Tải về
Công văn 69/LĐLĐ ngày 08/3/2018_Về truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời kỳ hiện đại 16/04/2018 Về truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời kỳ hiện đại Tải về
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn