Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Thống kê hàng hóa các đơn vị vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền tây bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 23/11/2021 Thống kê hàng hóa các đơn vị vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền tây bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
Nghị quyết số:116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ 24/09/2021 Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Tải về
Công văn số: 5476/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 08/10/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương 08/10/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Tải về
Công văn số: 1424/BHXH - CĐBHXH ngày 4/10/2021 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương 04/10/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ Tải về
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg NGÀY 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 03/10/2021 Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Tải về
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, NHU YẾU PHẨM NGUỒN VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ CÔNG NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 12/08/2021 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, NHU YẾU PHẨM NGUỒN VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ CÔNG NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 Tải về
Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 2/6/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của TLĐLĐ Việt Nam 17/07/2021 Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 2/6/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của TLĐLĐ Việt Nam Tải về
QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg NGÀY 07/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 17/07/2021 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 Tải về
Văn bản tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu Nước 30/05/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu Nước Tải về
Bộ Câu Hỏi đáp cuộc Thi Tuyên truyền bầu cử 12/05/2021 Bộ câu hỏi đáp tuyên truyền bầu cử Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
CD cac KCN
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn