Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Kế hoạch 14/KH-LĐLĐ ngày 08/03/2019_Thực hiện Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoan 2018 - 2023 11/03/2019 Thực hiện Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoan 2018 - 2023 Tải về
Kế hoạch 11/KH-LĐLĐ ngày 01/03/2019_Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2019) 01/03/2019 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2019) Tải về
Kế hoạch 10/KH-LĐLĐ ngày 01/03/2019_Tổ chức tháng Công nhân năm 2019 01/03/2019 Tổ chức tháng Công nhân năm 2019 Tải về
Quyết định 265/QĐ-TLĐVề việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 28/02/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tải về
Quyết định 1924 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế hoạt động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn 28/02/2019 Quyết định 1924 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế hoạt động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tải về
Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 28/02/2019 Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn Tải về
Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn. 28/02/2019 Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn. Tải về
Hướng dẫn số 742/HD-TLĐ ngày 17/4/2018 về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và NLĐ đến khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, phản ánh 28/02/2019 Về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và NLĐ đến khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, phản ánh Tải về
Quyết định 493/QĐ-TLĐ_VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 28/02/2019 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Tải về
Quyết định 254/QĐ-TLĐ_VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 28/02/2019 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn