Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Công văn số: 70/LĐLĐ ngày 23/3/2020_hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 24/03/2020 hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" Tải về
Công văn số: 69/LĐLĐ ngày 23/3/2020_tham gia các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 24/03/2020 tham gia các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 Tải về
Kế hoạch số:27/KH-BTCHT ngày 28/2/2020 của BTC Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương_Về việc Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2019-2021) 13/03/2020 Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2019-2021) Tải về
Công văn số: 58/LĐLĐ ngày 11/3/2020_Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 phòng chống dịch bện Covid-19 12/03/2020 Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 phòng chống dịch bện Covid-19 Tải về
(Dự Thảo) Bộ Lao động thường binh xã hội - Thông tư Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 10/03/2020 Thông tư Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Tải về
Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ ngày 09/3/2020 _ V/v Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 09/03/2020 Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 10/01/2020 của Hội đồng quản lý quỹ - LĐLĐ tỉnh BD Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương 06/03/2020 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương Tải về
Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 11 tháng 2 năm 2020 _ V/v Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 06/03/2020 Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 Tải về
Công văn số: 51/LĐLĐ ngày 05/3/2020_hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 06/03/2020 Hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 Tải về
Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2020 V/v Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp tháng 3" Công đoàn Bình Dương 04/03/2020 Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp tháng 3" Công đoàn Bình Dương Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn