Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Công văn 394/LĐLĐ ngày 15/11/2018_Vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia hội thi "Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII, 2018-2019" 15/11/2018 Vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia hội thi "Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII, 2018-2019" Tải về
Công văn 372/LĐLĐ ngày 24/10/2018_Thực hiện xét kết quả "Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2018 25/10/2018 Thực hiện xét kết quả "Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2018 Tải về
Thông báo 77/TB-LĐLĐ ngày 24/10/2018_ Hưởng ứng chương trình quay số trúng thưởng tri ân khách hàng năm 2018 của điện lực Bình Dương 25/10/2018 Hưởng ứng chương trình quay số trúng thưởng tri ân khách hàng năm 2018 của điện lực Bình Dương Tải về
Công văn 370/LĐLĐ ngày 24/10/2018_Đề cương tuyên truyền Đại hội Tổ quốc Việt Nam các cấp 25/10/2018 Đề cương tuyên truyền Đại hội Tổ quốc Việt Nam các cấp Tải về
Kế hoạch 47/KH-LĐLĐ ngày 23/10/2018_Ngày hội Công nhân với pháp luật lần II do UBND tỉnh BD tổ chức 25/10/2018 Ngày hội Công nhân với pháp luật lần II do UBND tỉnh BD tổ chức & Thể lệ hội thi "Tìm hiểu luật giao thông đường bộ" năm 2018 Tải về
Kế hoạch 46/KH–LĐLĐ ngày 16/10/2018_Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Trung tâm hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương 24/10/2018 Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Trung tâm hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương Tải về
Công văn 2102/UBKT Thống kê tổng hợp báo cáo việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TLĐ năm 2018 23/10/2018 Thống kê tổng hợp báo cáo việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TLĐ năm 2018 Tải về
Công văn 357/LĐLĐ ngày 15/10/2018 gửi báo cáo, phụ lục thống kê năm 2018 16/10/2018 Gửi phụ lục báo cáo, phụ lục thống kê năm 2018 Tải về
Công văn 1990/TLĐ ngày 03/10/2018_Hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam 10/10/2018 Hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam Tải về
Giới thiệu Luật tố cáo 2018 09/10/2018 Giới thiệu Luật tố cáo 2018 Tải về
BARON CHAO MUNG DHCDVN 12
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn