Bộ Luật Lao động

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 27/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Tải về
Luật số 46/2014/QH13 19/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế Tải về
Luật việc làm số 38/2013/QH13 19/12/2014 Luật việc làm số 38/2013/QH13 Tải về
Nghị định 71/1998 ngày 8/9/1998 03/07/2014 Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan Tải về
Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 03/07/2014 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động. Tải về
Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 03/07/2014 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tải về
Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 03/07/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của lao động về tiền lương Tải về
Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 03/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Tải về
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 03/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động Tải về
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 03/07/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn