Văn bản của tổng liên đoàn

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) 14/02/2020 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) Tải về
Hướng dẫn số 1689/HD-TLĐ _ Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với Phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028 11/11/2019 Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với Phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028 Tải về
Công văn 173/TLĐ ngày 19/6/2019_Chia sẻ những hoạt động tốt, câu chuyện đẹp của công đoàn vì người lao động 21/06/2019 Chia sẻ những hoạt động tốt, câu chuyện đẹp của công đoàn vì người lao động Tải về
Công văn 1990/TLĐ ngày 03/10/2018_Hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam 10/10/2018 Hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam Tải về
Quyết định 2106/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành 26/01/2018 Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Tải về
Quyết định 1924/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2016_ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của UBKT công đoàn 06/01/2017 V/v ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của UBKT công đoàn Tải về
HƯỚNG DẪN 1217/HD-TLĐ NGÀY 11/08/2016 _Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 14/09/2016 Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn Tải về
Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016_Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới 08/06/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới Tải về
Nghị quyết 07C/NQ-BCH_Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 07/03/2016 Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động Tải về
HƯỚNG DẪN 1499/HD-TLĐ THAM GIA TỔ CHỨC HN NLĐ 02/03/2016 THAM GIA TỔ CHỨC HN NLĐ Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn