Chính sách thanh toán chế độ bảo hiểm y tế khi thẻ BHYT hết hạn

Ngày 29/12/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5917/BHXH-CSYT về đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh (KCB), nhưng thẻ  BHYT hết hạn theo quy định của luật Bảo hiểm Y tế đến 31/12/2017, cơ sở KCB và  cơ quan BHXH xác minh lý do thẻ hết hạn và giải quyết như sau:

- Trường hợp chưa có thẻ BHYT do khâu lập danh sách đề nghị cấp thẻ không kịp thời, tạm thời giải quyết hưởng BHYT đến hết đợt điều trị (trừ nhóm đối tượng tham gia BHYT có mã HC, DN).

- Trường hợp đã tham gia BHYT nhưng chưa kịp nhận thẻ thì cơ quan BHXH cấp cho người bệnh Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc Biên lai thu tiền đóng BHYT trong đó ghi rõ mã thẻ BHYT cũ;

- Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa tham gia BHYT cho người lao động thì người lao động sẽ không được quyền lợi BHYT khi thẻ hết hạn sử dụng. Cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo để chủ sử dụng lao động biết việc này.

- Đối với nhóm người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình thì cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở KCB nơi người bệnh đang điều trị hướng dẫn người bệnh hoặc thân nhân đến địa phương nơi phát hành thẻ BHYT làm thủ tục tiếp tục tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi theo quy định.

Bên cạnh đó, người tham gia BHYT đang điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì người đó vẫn được hưởng quyền lợi BHYT cho đợt điều trị ngoại trú đó.

 

                                                              K.Nhi

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *