CÔNG ĐOÀN CẦN THAM GIA CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Công đoàn cần tham gia đề xuất cải thiện chất lượng bữa ăn, cải thiện môi trường làm việc, duy trì tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho người lao động…”, đó là ý kiến, kiến nghị của người lao động đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Chutex (KCN Sóng Thần 2 – Dĩ An – Bình Dương) tại Đại hội Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 – 2024), được Công đoàn cơ sở tổ chức vào ngày 13/10 vừa qua.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Chutex là mộtt trong những đươn vị có đông đoàn viên, công nhân lao động (hơn 5.000 đoàn viên công đoàn).

Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ công đoàn cơ sở tại Chutex đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt chức năng và vai trò tại cơ sở, làm tốt công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, kịp thời thăm hỏi đoàn viên; phối hợp tổ chức hội nghị Người lao động, qua đó chủ động tham mưu, đề xuất các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động như tăng tiền ăn, mở rộng nhà để xe, từng bước cải thiện điều kiện làm việc...

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung đóng góp, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhiều ý kiến, kiến nghị của người lao động đến công đoàn cơ sở cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các hoạt động chăm lo đi sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của người lao động đã được cán bộ công đoàn cơ sở tiếp thu, đưa vào phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn Công tyTNHH Quốc tế Chutex đã bầu ra Ban Chấp hànhnhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 13 thành viên. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu các chức danh. Anh Nguyễn Văn Thuật tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn công ty.

Đại hội Công tyTNHH Quốc tế Chutexlà đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi, thực sự trở thành“ngày hội” của đoàn viên công đoàn. Thông qua Đại hội đã góp phần củng cố công đoàn cơ sở, tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.


Đoàn viên tham gia bầu cử Ban Chấp hành công đoàn cơ sở

 

Lễ ra mắt Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

 

Hoàng Trung.

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *