Đại hội CĐVN lần thứ XII: “Đổi mới- Dân chủ- Đoàn kết- Trách nhiệm”

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra từ ngày 24 đến 26/9/2018 với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty May mặc Bình Dương 3/2 (Ảnh tư liệu)

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của ĐV, NLĐ,

Nhiệm kỳ 2018 -2023, Công đoàn (CĐ) Việt Nam tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: 1/ Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích ĐV, đại diện, bảo vệ NLĐ. 2/ Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. 3/ Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của ĐV, NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp. Tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức CĐ Việt Nam. Xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hàng vạn ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của CĐ

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI Mai Đức Chính đã trình bày Báo cáo Tổng hợp kiến nghị của ĐV, NLĐ và tổ chức CĐ đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Các kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức CĐ. Vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật nói chung, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, quyền và lợi ích của NLĐ. Việc thực thi các quy định pháp luật đối với NLĐ và tổ chức CĐ. Vấn đề triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ. Về tổ chức, hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động của CĐ Việt Nam và một số nội dung cụ thể khác. Tổ chức CĐ và CNVCLĐ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các thiết chế CĐ dành cho công nhân tại các KCN, KCX. Các ngành chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho NLĐ tại nơi làm việc và nơi ở. Tổ chức CĐ và CNVCLĐ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách có tính đột phá về đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức thực hiện hiệu quả trên thực tế…

Chăm lo lợi ích chính đáng của ĐV vẫn là then chốt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân nước ta. Tổng Bí thư đánh giá, trong nhiệm kỳ XI vừa qua, CĐ Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐV, CNVC, NLĐ. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “... Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của phong trào công nhân và hoạt động của các cấp CĐ trong cả nước”.

                        Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Thu Cúc

Tổng Bí thư cho rằng, hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động lớn tới việc làm, đời sống của NLĐ, hoạt động của CĐ. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “…việc xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đạo hóa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức CĐ có vai trò, trách nhiệm to lớn”. CĐ cần quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của ĐV và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ĐV, NLĐ, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia CĐ, luôn gắn bó và tin tưởng vào tổ chức CĐ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động CĐ cho phù hợp với tình hình mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị...

Khắc Dũng

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *