Giao ban Công đoàn tháng 4/2019: “Nỗ lực tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra”

LĐLĐ tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị giao ban LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và các đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá tình hình hoạt động công đoàn trong tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh thời gian qua, nhất là những khó khăn, tồn tại, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tỉnh cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề rangay từ đầu năm để tập trung thực hiện, cụ thể như công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, công tác tài chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Trong quá trình hoạt động, xuất hiện những yếu tố khó khăn, Chủ tịch Trương Thị Bích Hạnh đề nghị các cấp công đoàn cần phải nhạy bén, nghiên cứu đề ra những giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.Đối với các hoạt động trong tháng tới cần tập trung thực hiện tốt chủ đề Tháng Công nhân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội nhằm phát huy các nguồn lực để chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động.

H.Văn

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *