LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2018

Sáng ngày 8/3, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác nữ công năm 2018 và sinh hoạt chuyên đề nhằm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Hoàng Bảo Trân cùng gần 300 cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Hoàng Bảo Trân phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2017, Bình Dương đã có 140 Ban Nữ công được thành lập, tính đến nay toàn tỉnh đã có 1.837 CĐCS thành lập Ban Nữ công.

Trong năm qua, Ban Nữ công công đoàn các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nữ ĐVCĐ, CNVCLĐ; chăm lo bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ. Các CĐCS cũng đã tập trung phát động phong trào thi đua yêu nước trong nữ CNVCLĐ như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc... Tính đến nay, đã có 1.147 CĐCS với gần 42.000 lượt chị đăng ký tham gia các phong trào thi đua. Các cấp công đoàn tỉnh cũng đã duy trì tổ chức tốt các chương trình “tập sách yêu thương”, học bổng “chắp cánh ước mơ”...

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong công tác nữ công, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2017, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Hoàng Bảo Trân lưu ý năm 2018, Ban Nữ công công đoàn các cấp trong tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu về công tác nữ công; Củng cố, kiện toàn và thành lập Ban Nữ công CĐCS; Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; Vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII...

“Công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, do vậy công tác nữ công phải ngày càng được khẳng định trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ...” Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân nhấn mạnh.

Qua buổi triển khai này, cán bộ công đoàn làm công tác nữ công đã nắm được những định hướng, nội dung hoạt động trọng tâm để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nữ công thời gian tới.

H.Văn

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *