LĐLĐ tỉnh tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội, hội nghị CĐCS: Khen thưởng 35 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Sáng ngày 12/4, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo Đại hội, hội nghị CĐCS, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh trao Bằng khen cho các tập thể

Trong năm 2017, toàn tỉnh có 3.196 CĐCS, trong đó số CĐCS trong diện phải tổ chức Đại hội, hội nghị là 2.884 CĐCS. Bằng sự chỉ đạo và quyết tâm thực hiện của các cấp công đoàn, tính đến cuối tháng 3/2018, tỷ lệ Đại hội, hội nghị CĐCS đạt 99,3%.

Để tổ chức thực hiện tốt thí điểm Đại hội CĐCS theo phương thức mới, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chọn ít nhất 01 CĐCS tham gia Đại hội thí điểm (trừ CĐ Viên chức, CĐ Y tế, CĐ Giáo dục) và đã có 9 đơn vị đăng ký tham gia. Thí điểm tập trung vào 2 nội dung chính, đó là "đổi mới công tác nhân sự và bầu cử Ban chấp hành, bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại đại hội" và "Đổi mới nội dung, cách thức xây dựng báo cáo phương hướng nhiệm kỳ".

Qua việc thí điểm cho thấy các đơn vị đã có các bước chuẩn bị tốt, thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, tạo được không khí dân chủ trong đại hội và nhận được sự ủng hộ của số đông ĐVCĐ và NLĐ trong doanh nghiệp đối với Ban Chấp hành và Chủ tịch CĐCS. Đây là cơ sở quan trọng để tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nhằm ghi nhận những kết quả nêu trên, LĐLĐ tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 22 cá nhân. Ngoài ra, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể đã thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội theo phương pháp mới.

H.Văn

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *