LĐLĐ TX Tân Uyên tổ chức Hội nghị công tác tuyên giáo Công đoàn

LĐLĐ TX Tân Uyên vừa tổ chức Hội nghị công tác tuyên giáo Công đoàn (CĐ) năm 2019 với nội dung: Cơ hội và thách thức của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP.TPP) và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới công nhân và Công đoàn. Tham dự hội nghị có ông Lưu Thế Thuận - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Ông Lê Minh Hoàng– Phó chủ tịch LĐLĐ TX Tân Uyên và hơn 350 đại biểu là chủ tịch, PCT, các UVBCH các CĐCS trực thuộc.

Ông Lưu Thế Thuận triển khai nội dung hội nghị

 Tại Hội nghị, ông Lưu Thế Thuận đã triển khai các nội dung: Cơ hội và thách thức của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nội dung chủ yếu về lao động (LĐ) và CĐ trong hiệp định CP.TPP; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới công nhân và CĐ- khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, định hướng hoạt động của CĐ Việt Nam trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Ông Lưu Thế Thuận nhấn mạnh: Những cam kết trong CPTPP mà cốt lõi là cắt giảm thuế quan, thực hiện nguyên tắc tự do bình đẳng trong thương mại mở ra việc tiếp cận thị trường một cách toàn diện, đảm bảo sự dịch chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ, vốn và công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội mới cho người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN). Bên cạnh đó là quan hệ lao động cũng sẽ diễn biến phức tạp khi DN có thêm tổ chức đại diện khác của NLĐ cùng tồn tại đồng thời với tổ chức CĐ Việt Nam. Tuy nhiên, với truyền thống vẻ vang gần 90 năm, với bản lĩnh, trí tuệ CNVCLĐ và CBCĐ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn CĐ Việt Nam sẽ vượt qua mọi thử thách, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục dẫn dắt ĐV, NLĐ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CĐ đã tập trung vào các nhiệm vụ; Thứ nhất: Quan tâm đặc biệt, tập trung đổi mới tư duy hoạt động CĐ cho đội ngũ CBCĐ toàn hệ thống, chuyển mạnh từ tư duy hành chính, bao cấp, các hoạt động phong trào thuần túy chuyển sang việc thực hiện chức năng cốt lõi của tổ chức CĐ, đó là đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phương pháp chỉ đạo hoạt động CĐ theo hướng thực chất, hiệu quả, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của ĐV, NLĐ; CĐ cấp trên phục vụ CĐ cấp dưới, CĐCS trực tiếp phục vụ ĐV, NLĐ. Ba là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS ở DN ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Phấn đấu để mỗi cán bộ CĐ không chỉ là cán bộ đoàn thể làm công tác vận động CNLĐ mà còn là chuyên gia về tư vấn, thương lượng, đối thoại; nghiên cứu, sắp xếp mô hình tổ chức, quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ mỗi cấp CĐ và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chấp hành CĐ các cấp nhất là cấp cơ sở. Bốn là, xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ, đổi mới công tác tài chính, quản lý sử dụng tài sản công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả. Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐV, NLĐ về tổ chức CĐ, về những lợi ích mà CĐ mang lại cho NLĐ, từ đó tiếp tục mở rộng phát triển ĐV, thành lập CĐCS.

Với cách truyền đạt rất ngắn gọn và thu hút, ông Lưu Thế Thuận cũng lưu ý các CĐ rằng: Việc chăm lo cho các ĐVCĐ rất quan trọng, làm sao để mỗi công nhân, NLĐ họ ý thức được quyền lợi mà CĐ mang lại, mỗi thành viên trong BHC CĐCS cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tự cường tự lực để ĐV noi theo.

Q.Phương

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *