Ông Nguyễn Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2018- 2023

Sau 2 ngày diễn ra (25 và 26-1), đại hội (ĐH) Công đoàn ngành y tế tỉnh Bình Dương lần XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. ĐH đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới 2018-2023 gồm 15 đồng chí; bầu 10 đại biểu dự ĐH công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới.

          ĐH đã thông qua báo cáo kết quả ĐH, hội nghị công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn ngành y tế tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023… Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích lợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công tác chăm lo đời sống CCVCLĐ luôn được quan tâm thực hiện; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên CCVCLĐ được tổ chức thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức, có tinh trần trách nhiệm, trình độ chuyên môn cao; các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và CCVCLĐ được triển khai dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú. Trong 5 năm qua, toàn ngành có 688 đề tài nghiên cứu khoa học và 189 sáng kiến, giải pháp được đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện; các cấp cấp đoàn đã giới thiệu 377 đoàn viên công đoàn, quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, phát triển và đã kết nạp được 234 đoàn viên vào Đảng… ĐH Công đoàn ngành y tế lần XI đề ra mục tiêu tập trung đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên và CCVCLĐ làm trung tâm. Củng cố, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện tốt nhất của đoàn viên và CCVCLĐ.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm: Phát triển đoàn viên trong các CĐCS Y tế ngoài công lập đạt 95%, ngoài công lập đạt 70%; phấn đấu 100% Bệnh viện, 30% phòng khám ngoài công lập có đủ điều kiện được thành lập CĐCS; 85% CĐCS Y tế công lập, 55% Y tế ngoài công lập đạt vững mạnh hàng năm; 100% CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công; 100% CĐCS Y tế công lập, 90% CĐCS Y tế ngoài công lập đảm bảo thu so với dự toán; phấn đấu mỗi CĐCS giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp…

 

Hồng Thuận

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *