Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Đình Khánh tiếp tục được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Vừa qua, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Trần Cẩm Hồng - Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã đến dự.

 Đánh giá lại kết quả nhiệm kỳ qua cho thấy, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, triển khai Nghị quyết, Điều lệ Đảng, chương trình hành động theo chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến 100% đảng viên.

Đảng ủy LĐLĐ tỉnh thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Hằng năm tổ chức cho đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng.

Đảng ủy cùng với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 33-CTr/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về phát triển tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới nhằm đẩy mạnh việc tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng lực lượng công nhân lao động không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nơi làm việc để tạo điều kiện tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp và toàn tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo môi trường thu hút đầu tư của tỉnh.

Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ của tổ chức CĐ như: phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Công tác thu, chi tài chính công đoàn theo đúng quy định, Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ được đổi mới với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, tích cực tham gia đóng góp, phản biện xã hội, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động; triển khai thực hiện quy chế dân chủ và đối thoại tại nơi làm việc hàng năm đều tăng.

Công đoàn đã chủ động thương lượng, ký kết các bản TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ (Năm 2015 có 1280 bản, đến 2019 có 1.828 bản TƯLĐTT đang có hiệu lực, đạt tỷ lệ 63%).  LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ban điều phối Dự án “Khung khổ quan hệ lao động mới-NIRF” và Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương (Bifa) tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm 16 doanh nghiệp ngành gỗ, là thành công rất lớn của tổ chức công đoàn, góp phần ổn định quan hệ lao động trong nhóm ngành gỗ, làm tiền đề cho các cấp công đoàn mở rộng ký kết sang các ngành khác.

Các chương trình “Tết sum vầy”, “Chuyến xe xuân nghĩa tình”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ”,... tiếp tục lan tỏa, thiết thực và được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, người lao động; tình hình tranh chấp lao động tập thể giảm nhiều so với cùng kỳ.

Khen thưởng một số chi bộ trực thuộc

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tham mưu thành lập Đề án Tổng thể đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương trong tình hình mới, trong đó xây dựng nhiều đề án thành phần với nhiều giải pháp trong thu hút, tập hợp NLĐ vào tổ chức, một trong những đề án thành phần hoàn thành trong năm 2019 là Đề án Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương đã đi vào hoạt động, đến nay đã kịp thời hỗ trợ cho 145 trường hợp với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ tỉnh khóa XIX ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới như phấn đấu 100%  đảng viên, quần chúng được triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 100% đảng viên có sáng kiến, hiến kế trong công  tác; 100% chi bộ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên cam kết làm theo lời Bác… 

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ tỉnh khóa XIX gồm 9 thành viên, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã được Đại hội tín nhiệm bầu, tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đỗ Trọng – H.Văn


Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *