Tổng LĐLĐVN tuyên dương các Chủ tịch CĐCS xuất sắc: Bình Dương có 4 Chủ tịch CĐCS được vinh danh