Trung ương Liên hiệp Công đoàn Mỹ thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Bình Dương