image banner
Bình Dương: Nhiều phần quà của công đoàn dành tặng công nhân lao động khó khăn nhân “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Vừa qua, nhiều địa phương trong tỉnh Bình Dương đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).