Lịch sử phong trao công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Bình Dương

 

LỊCH SỬ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 (GIAI ĐOẠN 1975 – 2008)

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 30/4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, đất nước được thống nhất, Nam – Bắc sum họp một nhà. Đó là mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta bước sang một thời kỳ mới – thời kỳ độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Cùng với cả nước, công nhân, viên chức, lao động Bình Dương đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển với không ít thăng trầm, đến nay, Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, cơ sở hạ tầng không ngừng được xây dựng, củng cố ngày càng hoàn thiện. Hàng chục khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động và góp phần làm giàu cho đất nước. Trong mỗi chặng đường lịch sử, công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Bình Dương luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các nhiệm vụ cách mạng, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và an ninh – quốc phòng do Đảng bộ tỉnh đề ra, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Để thiết thực chào mừng sự thành công Đại hội X Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2009) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyết định biên soạn tiếp cuốn “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 1975 – 2008”. Đó còn là công việc có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chung của đông đảo đoàn viên công đoàn và cán bộ đang công tác trong hệ thống công đoàn tỉnh, để tự hào nhìn lại quá trình hơn ba mươi năm xây dựng và phát triển, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, nhằm tiếp tục xây dựng phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Dương và nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các cơ quan, đơn vị, các vị lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý cơ quan, đơn vị và các đồng chí.
Mặc dù đã tập trung thực hiện nhưng do một số tài liệu không còn được lưu giữ, một số nhân chứng quan trọng đã mất hoặc đã già yếu nên việc thu thập thông tin bị hạn chế, cuốn “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 1975 – 2008” không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng chí và các bạn để có cơ sở chỉnh lý cho lần tái bản cuốn lịch sử được hoàn thiện hơn.


          Thủ Dầu Một, tháng 7 năm 2009
        T.M BCH LĐLĐ TỈNH
    CHỦ TỊCH
    
                                                                             
    Nguyễn Văn Nam

Tải Ebook:

1. Lịch sử phong trào công nhân lao động và Công đoàn tỉnh Bình Dương ( từ đầu thế kỷ XX đến 30.4.1975 )

2. Lịch sử phong trao công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 1975 - 2008 )