Thông tư

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
(Dự Thảo) Bộ Lao động thường binh xã hội - Thông tư Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 10/03/2020 Thông tư Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Tải về
Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016_Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 26/09/2016 Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Tải về
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 24/12/2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỢP ĐỒNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Tải về
Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015_Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 01/10/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Tải về
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 13/07/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Tải về
Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 27/02/2015 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ Tải về
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 27/02/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 27/02/2015 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công thu nhập tháng đã đóng BHXH Tải về
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH 13/02/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 14/10/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn