Văn bản của tổng liên đoàn

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
Tài liệu: Thông tin hữu ích về Bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản và tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 29/10/2020 Thông tin hữu ích về Bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản và tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp Tải về
Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) 14/02/2020 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) Tải về
Hướng dẫn số 1689/HD-TLĐ _ Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với Phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028 11/11/2019 Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với Phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028 Tải về
Công văn 173/TLĐ ngày 19/6/2019_Chia sẻ những hoạt động tốt, câu chuyện đẹp của công đoàn vì người lao động 21/06/2019 Chia sẻ những hoạt động tốt, câu chuyện đẹp của công đoàn vì người lao động Tải về
Công văn 1990/TLĐ ngày 03/10/2018_Hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam 10/10/2018 Hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam Tải về
Quyết định 2106/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành 26/01/2018 Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Tải về
Quyết định 1924/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2016_ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của UBKT công đoàn 06/01/2017 V/v ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của UBKT công đoàn Tải về
HƯỚNG DẪN 1217/HD-TLĐ NGÀY 11/08/2016 _Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 14/09/2016 Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn Tải về
Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016_Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới 08/06/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới Tải về
Nghị quyết 07C/NQ-BCH_Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 07/03/2016 Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn