Công đoàn cần đi đầu, tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới của đất nước

Đó là đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong buổi làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam chiều 23/11.

 

Thay mặt Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã báo cáo với đoàn công tác kết quả Công đoàn (CĐ) tham gia thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở giai đoạn 2016-2018.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.Hải

Theo tổng hợp báo cáo của 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố, 20 CĐ cơ sở trực thuộc về thực hiện QCDC, qua 3 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” đến nay cho thấy: Tổ chức CĐ đã tham gia với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng 40.119 quy chế mới; sửa đổi, bổ sung 70.952 quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, theo báo cáo của Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ đã tham gia với các doanh nghiệp tổ chức 82.048 cuộc đối thoại định kỳ 3 tháng/1 lần và 9.416 cuộc đối thoại đột xuất. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt từ 1 lần/quý trở lên, gồm: CĐ Cao su, CĐ Quốc phòng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ TP Hà Nội... Một số địa phương, đơn vị tổ chức được nhiều cuộc đối thoại trong 2 năm gần đây, gồm: CĐ Cao su (2.165 cuộc); CĐ Quốc phòng (1.615 cuộc); LĐLĐ TP Hồ Chí Minh (11.201 cuộc), LĐLĐ TP Hà Nội (2.433 cuộc)...

Về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, bình quân từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ thực hiện đều đạt 99% tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Về tổ chức Hội nghị người lao động, trung bình hàng năm đạt 59% doanh nghiệp có tổ chức CĐ thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, thông qua tổ chức Hội nghị người lao động, hàng vạn Thỏa ước lao động tập thể được ký mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Về cơ bản, những nội dung quan trọng, cốt lõi như: Tiền lương, định mức lao động, chế độ trả lương, thực hiện các loại bảo hiểm theo quy định pháp luật, quỹ phúc lợi… đã được đưa vào bản thỏa ước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở bài bản, thường xuyên; các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động được giải quyết tốt hơn nhờ sự tham gia của tổ chức CĐ, qua đó CĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vai trò tổ chức CĐ ngày càng được khẳng định trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan hành chính, đặc biệt đơn vị sự nghiệp, trong đó cần chú ý đến khối các trường phổ thông. Phó Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ, các bộ, ngành rà soát các văn bản, công cụ pháp lý, quy định để CĐ cơ sở thực sự là nòng cốt để người lao động, đoàn viên thực hiện, phát huy quyền dân chủ của mình.

“CĐ không chỉ đổi mới cùng với đất nước mà cần đi đầu, thúc đẩy, tạo động lực cho sự đổi mới của đất nước. CĐ cần phát huy vai trò hiệu quả qua việc làm thực chất, phải làm sao cho người lao động, đoàn viên thấy được lợi ích thực sự, những lợi ích sát sườn qua việc chăm lo về vật chất, tinh thần. Bên cạnh đó, CĐ cần đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch, đặc biệt trong việc sử dụng các quỹ và sử dụng tài sản, đảm bảo những đóng góp của người lao động được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nhất”, Phó Thủ tướng đề nghị.

 

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.Hải

Tiếp thu những chỉ đạo cụ thể và những gợi mở từ Phó Thủ tướng và đoàn công tác, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, thời gian tới , Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị. Cũng theo đồng chí Bùi Văn Cường, tổ chức CĐ đang tiến hành đổi mới quyết liệt; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐ cơ sở đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

"Tổ chức CĐ sẽ đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động, quyết liệt trong công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ với những tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ cụ thể, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn vai trò của mình, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết.

Theo Lao động Thủ Đô

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *