LĐLĐ thị xã Bến Cát: Tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đến cán bộ CĐCS

Hơn 200 cán bộ CĐCS trực thuộc đã tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do LĐLĐ thị xã Bến Cát tổ chức vào sáng ngày 7/4/2021.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Thế Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh triển khai một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XIthông qua việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá, chương trình trọng điểm và chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Đồng chí Lưu Thế Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Lê Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Bến Cát triển khai những nội dung trọng tâm của công tácbầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quán triệt đến CĐCS làm việc với chủ doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi để công nhân lao động tham gia bầu cử.

Đồng chí Lê Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Bến Cát triển khai nội dung trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Qua hội nghị, đã cung cấp những kiến thức cơ bản về Đảng, về giai cấp cũng như tình hình kinh tế xã hội của đất nước, địa phương và phong trào công nhân lao động, từ đó đội ngũ cán bộ CĐCS sẽ triển khai đến đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ CĐCS, ĐVCĐ, công nhân lao động.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo công đoàn được các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai thực hiện.

Hoàng Trung

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *