Liên đoàn Lao động TX Tân Uyên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công tác Tuyên giáo Công đoàn Quý I năm 2021

      Sáng ngày 30/3/2021, tại Hội trường Thị ủy Tân Uyên, Ban Thường vụ LĐLĐ TX Tân Uyên đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công tác Tuyên giáo Công đoàn quý I năm 2021 quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Đ/c Lưu Thế Thuận – UV. Ban Thường vụ, Trưởng Ban TG - NC LĐLĐ tỉnh báo cáo viên của hội nghị

       Tham dự hội nghị còn có hơn 400 Cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, UV.BCH các CĐCS trực thuộc LĐLĐ TX Tân Uyên. Hội nghị đã được nghe Đ/c Lưu Thế Thuận – UV. BTV Trưởng Ban TG – NC LĐLĐ tỉnh triển khai một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

      Đây là nội dung quan trọng được các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện qua đó góp phần từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức về Đảng, về giai cấp, từ đó để người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyễn Duy - Ban TG-NC

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *