Ông Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Công đoàn phải đổi mới toàn diện để đáp ứng hội nhập

Ngày 24/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: “Đối thoại xã hội, năng suất LĐ và điều kiện làm việc” do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), Tổ chức LĐ Quốc tế (ILO) và Bộ LĐTB&XH đồng tổ chức. Tham dự Hội thảo còn có đại diện Tổng LĐLĐVN, đại diện Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI), các chuyên gia kinh tế… Ông Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phát biểu tại Hội thảo: Tổ chức CĐ phải đổi mới toàn diện để thích ứng với tình hình mới

 

Tổ chức CĐ Việt Nam phải đổi mới toàn diện 

Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề xuất: Trong sửa đổi, bổ sung Bộ luật LĐ năm 2012, vấn đề nâng cao năng lực của CĐCS để đảm bảo quyền CĐ phải là nội dung chính trong quan hệ LĐ tại nơi làm việc. CĐ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi của tập thể LĐ tại nơi làm việc. Cần tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ có thể khởi kiện người sử dụng LĐ khi người sử dụng LĐ vi phạm pháp luật.

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu: Nhiệm vụ của tổ chức CĐVN là phải đổi mới tổ chức hoạt động CĐ theo hướng lấy đoàn viên và NLĐ làm trung tâm, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và NLĐ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa. Cơ cấu lại nguồn lực tài chính, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ trong tình hình mới và trực tiếp mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

Phải sửa đổi, bổ sung luật LĐ và quan hệ LĐ

Theo ILO, năng suất LĐ của Việt Nam còn thấp, điều kiện LĐ tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, đối thoại xã hội, đặc biệt là đối thoại ở DN chưa đi vào chiều sâu. Do vậy, Việt Nam cần phải tăng cường đối thoại xã hội, tăng năng suất LĐ, cải thiện điều kiện làm việc.Ông Chang-Hee Lee– Giám đốc ILO Việt Nam nhận định: Việt Nam hiện đã trở thành một trong những nền kinh tế mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng.Nền kinh tế mở cửa đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam về vốn đầu tư, công nghệ mới, nhiều cơ hội tham gia thị trường toàn cầu, tạo ra nhiều việc làm... nhưng cũng buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt hơn, NLĐ cũng phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao hơn về kiến thức, kỹ năng, tay nghề…

Ông Chang-Hee Lee khuyến cáo, để đủ sức cạnh tranh, đảm bảo sinh kế ổn định cho NLĐ, Việt Nam phải có một môi trường phát triển DN bền vững, các thiết chế thị trường LĐ linh hoạt…” Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do EU – VN (EVFTA) mà VN đã tham gia yêu cầu VN phải cải tổ Bộ luật LĐ và quan hệ LĐ theo Tuyên bố 1998 của ILO về Các nguyên tắc và quyền cơ bản trong LĐ.Ông Bùi Sỹ Lợi–cũng cho rằng, để xây dựng quan hệ LĐ hiệu quả nhằm tăng năng suất LĐ và cải thiện điều kiện làm việc, cần sửa đổi, bổ sung Bộ luật LĐ năm 2012 theo hướng góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy thị trường LĐ phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật LĐ năm 2012 phải đáp ứng thực tiễn, sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, Hiến pháp và yêu cầu của hội nhập…

Ông Mai Đức Chính nhấn mạnh: trong tình hình mới, tổ chức CĐVN cần đổi mới hệ thống tổ chức từ cấp Tổng LĐ tới cấp cơ sở; đổi mới công tác cán bộ CĐ; đổi mới nhiệm vụ của CĐ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả vì đoàn viên và NLĐ. Trong đó, Tổng LĐ và CĐ cấp tỉnh phải đổi mới cách thức xây dựng chủ trương hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, cách thức thực hiện, kiểm soát việc thực hiện, tổng kết cụ thể, kết quả lợi ích đối với số đông NLĐ… CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức cho CĐCS chủ động thực hiện nhiệm vụ. CĐCS tăng cường trao đổi thông tin với đoàn viên, NLĐ; xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa CĐ với người sử dụng LĐ với mục tiêu giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề của NLĐ.

 

Hoàng Chương

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *