Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 3 và sơ kết hoạt động công đoàn quý 1/2021. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Đình Khánh chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong tháng cũng như 3 tháng đầu năm 2021, trong đó nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động…thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Đình Khánh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người NLĐ, để từ đó ngày càng thu hút người lao động tham gia và gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các cấp công đoàn, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề ra những giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn để các cấp công đoàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Hoàng Trung

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *