Tổ chức công đoàn và công nhân lao động đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh

(LĐBD) - Nhân dịp chào Xuân Kỷ Hợi 2019, Lao động Bình Dương đã có bài phỏng vấn đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương năm 2018, cũng như những chia sẻ, gởi gắm của đồng chí Bí thư đến tổ chức công đoàn, công nhân lao động trong năm 2019.

 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

 

PV: Thưa Bí thư, ông có thể đánh giá một cách khái quát nhất về những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2018?.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam: Năm 2018, mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 130,3 triệu đồng. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,79%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18%. Tổng thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 25,3 tỷ đô la Mỹ; thặng dư thương mại trên 4,78 tỷ đô la Mỹ; những năm qua Bình Dương là một trong số ít địa phương luôn có tỷ lệ xuất siêu cao nhất cả nước.
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Bình Dương, trong đó thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 65.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ; lũy kế đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 3.523 dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 32,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,3% tổng vốn FDI của cả nước. 
Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm và thực hiện tốt, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong năm, Tỉnh đã huy động hơn 945 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội. Bình Dương nhiều năm liền không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương. Theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh thì hiện nay toàn tỉnh còn 4.707 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,62% và 2.883 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,99% trong tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động lễ hội, văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. 
An ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh được giữ vững; Tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai các phương án để ứng phó, xử lý tình huống, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ.
Năm vừa qua cũng đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, với việc đăng cai tổ chức thành công các sự kiện lớn như: các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018. Đặc biệt, Bình Dương là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Cộng đồng Thành phố thông minh thế giới (ICF) và được vinh danh là 01 trong 21 thành phố, khu vực có Chiến lược phát triển Thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới. Qua những sự kiện đó đã góp phần giới thiệu hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh, tạo điều kiện giao lưu, hợp tác quốc tế, đặc biệt là thu hút đầu tư.
Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế đã được triển khai đồng bộ, với quyết tâm cao, đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng. Trong năm, Tỉnh đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; qua đó cho thấy hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt tốc độ tăng trưởng tốt, khả năng sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, đồng thời tạo được những nền tảng cơ bản cho nhiệm kỳ tiếp theo
Có thể nói, những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng trong năm 2018 vừa qua là rất quan trọng và đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. 

 

PV: Thưa Bí thư, tổ chức công đoàn đã có những đóng góp như thế nào trong sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh? Đâu là những thách thức của tổ chức công đoàn thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam: Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương đạt được hôm nay là quá trình của sự tìm tòi, sáng tạo với tinh thần biết giữ gìn truyền thống đoàn kết, lãnh đạo quyết đoán, quyết liệt, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; là sự phấn đấu, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Công đoàn Bình Dương và phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh nhà. 

Hiện nay dân số của Bình Dương là 2,3 triệu người, trong đó có khoảng 52% là dân nhập cư; tổng số người lao động toàn tỉnh khoảng 1,2 triệu người, với hơn 85% là lao động ngoài tỉnh. Bình Dương cũng là tỉnh có số lượng đoàn viên công đoàn đứng thứ 2 cả nước. Điều này cho thấy lực lượng lao động ngoài tỉnh đã có đóng góp rất lớn vào sự phát triển của tỉnh nhà, đồng thời cũng cho thấy vai trò của Công đoàn Bình Dương là hết sức quan trọng.
Trong năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Công đoàn Bình Dương đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về lao động tại doanh nghiệp; phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ nơi làm việc của người lao động; cùng với chính quyền, các ngành, các cấp và cộng đồng các doanh nghiệp tập trung chăm lo tốt cho đời sống của người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán, Tháng công nhân, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam... với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, từ đó giúp cho hàng trăm ngàn công nhân lao động ổn định việc làm, ổn định cuộc sống, ngày càng gắn bó với quê hương mới Bình Dương. 
Những kết quả đạt được và những đóng góp trong năm 2018 không chỉ cho thấy sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của tập thể cán bộ, công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, mà còn khẳng định được vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. 
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả rất tốt trong năm 2018 vừa qua; tuy nhiên, hiện nay tổ chức công đoàn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: 
Trước hết, trong hoạt động của tổ chức công đoàn vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định, như việc tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp có đông công nhân nhưng chưa thành lập được công đoàn; công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiệu quả còn hạn chế; tình trạng ngừng việc tập thể, đình công không đúng quy định của pháp luật vẫn còn xảy ra ở các doanh nghiệp có công đoàn; nhiều doanh nghiệp còn vi phạm pháp luật; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động còn bị xâm phạm...
Thứ hai, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là sau khi Việt Nam chính thức tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đang đặt ra những thách thức rất lớn đối với tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung và công đoàn tỉnh Bình Dương nói riêng. Trong điều kiện Bình Dương có nhiều doanh nghiệp, với một lực lượng rất lớn công đoàn viên và công nhân lao động như hiện nay; nếu tổ chức công đoàn tỉnh Bình Dương không nhanh chóng đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, thì sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc cạnh tranh, thu hút người lao động, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.
Tuy khó khăn, thách thức trong thời gian tới là rất lớn, nhưng tổ chức công đoàn cũng sẽ có nhiều thời cơ và thuận lợi, đặc biệt là chúng ta có bề dày truyền thống và kinh nghiệm quý báu đã được hình thành và phát triển trong hơn 89 năm qua; chúng ta đã có được niềm tin và sự gắn bó mật thiết của công nhân lao động; nếu chúng ta biết đổi mới phù hợp sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình.

 

PV: Để hoạt động Công đoàn của tỉnh Bình Dương trong năm 2019 đạt được những kết quả quan trọng, Tỉnh ủy có những chỉ đạo gì, thưa Bí thư?

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam: Trong bối cảnh năm 2019 có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để tập trung thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2019 của Ban chấp hành đã đề ra. Trong thực hiện nhiệm vụ chung đó thì vai trò của tổ chức công đoàn là khá quan trọng, cần phải lưu ý tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, tổ chức công đoàn trong tỉnh phải tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X; đồng thời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định qua sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, từ đó xác định được những nhiệm vụ, giải pháp của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong tỉnh, để cùng tham gia với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi tổ chức công đoàn và công đoàn viên phải đổi mới nhận thức và tư duy trong tình hình mới; phải phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tìm tòi, xây dựng nhiều mô hình mới, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và quy định của pháp luật để thu hút và tập hợp được đoàn viên, người lao động tham gia.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Hoạt động công đoàn trong thời gian tới phải giảm mạnh tính hành chính hóa, nâng cao hơn nữa tính dịch vụ- hỗ trợ, nhất là tổ chức các hoạt động dịch vụ để đoàn viên, người lao động được tiếp cận và thụ hưởng. Tập trung thực hiện những nội dung về quan hệ lao động, các hoạt động thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn, đặc biệt Công đoàn cần thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn trong thương lượng tập thể, đối thoại xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững; phải xây dựng sức mạnh công đoàn thông qua thương lượng tập thể thành công; đối thoại xã hội phải thực chất và thực sự tạo được sức mạnh chung của tập thể người lao động để tác động có hiệu quả đến giới chủ.
Tổ chức công đoàn phải cùng với chính quyền, doanh nghiệp chăm lo tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần của công nhân lao động, thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt giải trí phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ của người lao động. Phối hợp với chính quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn; kịp thời kiến nghị xử lý các hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa vững chắc và là cầu nối giữa quần chúng công nhân, người lao động với Đảng, với chính quyền; đây là cơ sở để khẳng định vị trí, vai trò và sự cần thiết của tổ chức công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với những thành quả đã đạt được trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu và quyết tâm cao, trong thời gian tới tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện được những điều đó, góp phần ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
 

PV: Một mùa xuân mới lại đang về, ai cũng có những ước mong, niềm tin về một năm mới hạnh phúc và thành công hơn. Xin Bí thư chia sẻ một vài cảm nghĩ trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi 2019?

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam: Có thể nói, chúng ta vừa đi qua năm 2018 với đầy ắp các sự kiện, với nhiều thành công và cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phấn đấu, nỗ lực thực hiện đạt được trong năm 2018 là rất lớn và cơ bản; đây là nền tảng quan trọng và là niềm tin để chúng ta tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong những năm tới.

Năm 2019 là năm chúng ta phải tăng tốc bứt phá, không phải chỉ để thực hiện mục tiêu của nhiệm kỳ này, mà còn phải tính toán cho nhiệm kỳ tới, đó là phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Cùng với phát triển kinh tế, phải quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để có thể vượt qua thách thức, nắm bắt những thời cơ, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Làm sao để người dân Bình Dương được thụ hưởng những thành quả của tỉnh mang lại một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất... 
Những vấn đề đó đặt ra cho lãnh đạo tỉnh nhiều trăn trở. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tối đa thế mạnh, biết vận dụng và tranh thủ các thời cơ, để tạo ra bước đột phá mới, tạo nền móng cho sự phát triển; trong đó đột phá về phát triển hạ tầng vẫn là khâu quan trọng nhất, cùng với đó là đột phá về đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, huy động tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh trật tự.
Chúng ta phải quyết liệt thực hiện lộ trình xây dựng thành phố thông minh, gắn với phát triển đô thị theo Nghị quyết đã đề ra; cần phải hướng đến xây dựng con người thông minh, tận tụy, trung thành, làm chủ khoa học công nghệ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Xuân mới, Thay mặt Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, tôi xin chúc toàn thể cán bộ công đoàn, anh chị em đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động luôn dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc; chúc cho tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cho Bình Dương thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển.

Xin cảm ơn Bí thư!

THANH THẢO

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *