Tổng LĐLĐVN và Bộ VHTTDL: Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2016-2021

Ngày 23/11, Tổng LĐLĐVN và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2016-2021 với sự chủ trì của ông Bùi Văn Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Nguyễn Ngọc Thiện- Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Giai đoạn 2011-2015 phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ đã được các cấp CĐ phối hợp chặt chẽ với ngành VHTTDL và Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá các cấp để thực hiện, đã trở thành phong trào sâu rộng, thực sự đi vào đời sống của CNVCLĐ, đóng góp quan trọng vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật, nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị…

Tổng LĐLĐVN và Bộ VHTTDL đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2016-2021. Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa; định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ; phát triển phong trào VHTDTT trong CNVCLĐ; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể dục thể thao phục vụ CNVCLĐ tại các KCN-KCX. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, hai bên cần lựa chọn nội dung trọng tâm nhất trong từng lĩnh vực để triển khai phối hợp. Cần chú trọng đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng và triển khai cuộc vận động rèn luyện thân thể theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với đơn vị có trách nhiệm của Tổng LĐLĐVN để phối hợp cụ thể.

 

KD.  (nguồn:congdoan.vn). (LĐBD)

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *