Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03: Liên đoàn Lao động tỉnh được tặng thưởng Cờ Thi đua của TLĐLĐVN

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 6b về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2010 – 2020.

Đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết cho thấy, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu thực hiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đến các cấp công đoàn trong tỉnh, đó là Xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, thực hiện bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Coi trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Tập hợp đông đảo nữ CNVCLĐ ở các thành phần kinh tế vào tổ chức Công đoàn; Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ của tổ chức Công đoàn, kiện toàn Ban Nữ công các cấp cả về số lượng và chất lượng.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương được tặng thưởng Cờ Thi đua của TLĐLĐVN

Trong quá trình thực hiện nghị quyết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đến các cấp công đoàn trong tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ, đồng thời hướng dẫn các cấp công đoàn tỉnh cụ thể hoá Nghị quyết này vào chương trình công tác hàng năm.

 Nhiều cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của TLĐLĐVN

Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh đã góp phần mang lại những kết quả quan trọng, ngày càng khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của nữ CNVCLĐ trong lao động sản xuất, công tác, trong việc nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, TLĐLĐVN cũng đã trao tặng Cờ Thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, giai đoạn 2010 – 2020

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã trao tặng Cờ Thi đua cho 5 tập thể, bằng khen cho 17 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, giai đoạn 2010 – 2020.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp tháng Ba" Công đoàn Bình Dương cho các tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức trao Giải Cuộc thi ảnh nét đẹp công đoàn tháng 3 và trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho 100 em học sinh là con CNVCLĐ khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất  trị giá 1 triệu đồng. Số tiền trên do Ngân hàng vietinbank Bình Dương tài trợ. Ngoài ra một số đơn vị cũng đã tài trợ xe đạp, ba lô học sinh và nhiều phần quà khác để trao cho các em trong dịp này.

 Các đồng chí lãnh đạo trao học bổng cho các em học sinh

Qua hoạt động này giúp cho các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường trong năm học mới.

Hoàng Trung

Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *