Hệ thống văn bản

Số / Ký hiệu Ngày cập nhật Trích yếu Tải về
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, NHU YẾU PHẨM NGUỒN VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ CÔNG NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 12/08/2021 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, NHU YẾU PHẨM NGUỒN VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ CÔNG NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 Tải về
Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 2/6/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của TLĐLĐ Việt Nam 17/07/2021 Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 2/6/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của TLĐLĐ Việt Nam Tải về
QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg NGÀY 07/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 17/07/2021 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 Tải về
Văn bản tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu Nước 30/05/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu Nước Tải về
Bộ Câu Hỏi đáp cuộc Thi Tuyên truyền bầu cử 12/05/2021 Bộ câu hỏi đáp tuyên truyền bầu cử Tải về
Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 15/4/2021 V/v Tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 15/04/2021 Tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 Tải về
Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ ngày 12/3/2021 Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 18/03/2021 Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 Tải về
Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 15/3/2021 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ Trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 17/03/2021 Hướng dẫn nhiệm vụ Trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 Tải về
Công văn số 179/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh 29/01/2021 triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh Tải về
Tài liệu tuyên truyền Về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) 06/01/2021 Tài liệu tuyên truyền Về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) Tải về
HUY HIEU CONG DOAN VN
Đồng hành cùng công nhân
bài hat công đoàn
Huân chương độc lập 2
CD cac KCN
Tạp chí lao động BD
Trường TCN Kỹ thuật & Nghiệp vụ Công Đoàn