image banner
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN VIỆT NAM

1. Quyết định chương trình, nội dung hoạt động của công đoàn nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các cấp công đoàn. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận công đoàn, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn.

2. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động và chính sách, pháp luật khác có liên quan đến người lao động và tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học về lao động, công đoàn, an toàn, vệ sinh lao động; tham gia các ủy ban, hội đồng, ban chỉ đạo quốc gia về các vấn đề có liên quan đến người lao động.

3. Phối hợp với các cơ quan của Đảng, cơ quan của Nhà nước, doanh nghiệp, trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở trung ương tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tiên hành giám sát, phản biện xã hội và các hoạt động xã hội trong đoàn viên và người lao động.

4. Quyết định phương hướng, biện pháp về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ chuyên trách công đoàn theo phân công cấp quản lý.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của công đoàn các cấp.

6. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế theo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

7. Thực hiện quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản; hướng dẫn, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn; thông qua quyết toán, dự toán tài chính công đoàn hằng năm theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Thư viện video
  • CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LÀM THEO LỜI BÁC
  • CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NHẠC NƯỚC NGHỆ THUẬT TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG
  • NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023
  • CLIP HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ
  • HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
1 2 3 
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1501
  • Trong tuần: 16 358
  • Tất cả: 2396340
Bản quyền thuộc LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3 822 148    Fax: 0274.3 848 198
Email:  banbientap@congdoanbinhduong.org.vn